Finanční a mzdové účetnictví

Finanční účetnictví

V oblasti finančního účetnictví poskytujeme jak vedení finančního účetnictví v naší společnosti, tak i průběžné poradenství při zpracování účetnictví vedeného u klienta.

K našim dílčím službám patří zejména:

 • zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a daňových předpisů
 • podpora a průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta
 • konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů
 • informace o novelách účetních předpisů a jejich aplikace v praxi
 • sestavování měsíčních závěrek ve formě požadované klientem
 • zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k DPH
 • přezkoušení resp. revize účetnictví
 • zastupování klienta při místních šetřeních správcem daně
 • hot-line service v záležitostech finančního účetnictví atd.

Mzdové účetnictví

V oblasti mzdového účetnictví nabízíme tyto služby:

 • kompletní převzetí mzdové evidence do účetního software naší společnosti
 • přihlášení zaměstnanců k daním, sociálnímu a zdravotnímu zabezpečení atd.
 • vyřízení veškerých formalit ohledně mzdové evidence
 • zastupování v případech kontrol ze strany finančního úřadu, úřadu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • příprava převodních příkazů do banky při výplatě mezd a ostatních odvodů
 • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • speciální audit mzdového účetnictví
 • průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví
 • hot-line service v oblasti mezd atd.