Daňové poradentství

Oblast daňového poradenství

V oblasti daňového poradenství nabízíme veškeré služby související s českým daňovým právem a mezinárodním zdaněním.

Nabídnout Vám můžeme:

 • komplexní poradenství v oblasti českých daní:
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň ze závislé činnosti
  • daň z přidané hodnoty
  • daně spotřební
  • daň silniční
  • daň z nemovitostí, darovací, dědická a daň z převodu nemovitostí
 • zpracování daňových přiznání
 • poradenství v oblasti správy daní a poplatků
 • zastupování před finančními úřady
 • kompletní zpracování přeměn společností po účetní a daňové stránce a ve spolupráci s advokátními kanceláři
 • mezinárodní daňové poradenství, zejména zohlednění smluv o zamezení dvojího zdanění

V rámci daňového poradenství jsou naši klienti průběžně písemně informováni o podstatných změnách v české účetní a daňové legislativě.